XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX930 v2.4.0 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 0 days 00:39:37
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM 28.05.2020 12:42 0 days 01:20:41 s DPlus *.*.78.217
2 ItalyItaly IK7YTQ-B 70cm 28.05.2020 12:42 0 days 01:21:16 s DExtra B *.*.214.88
3 ItalyItaly IZ7NSD-B 70cm 28.05.2020 12:42 0 days 01:21:16 s DExtra B *.*.53.184
4 ItalyItaly IR7UBY-B 70cm 28.05.2020 12:58 0 days 01:21:16 s DExtra B *.*.1.180
5 SwitzerlandSwitzerland HB9DTK-B 70cm 28.05.2020 12:42 0 days 01:21:17 s DExtra U *.*.150.122
6 ItalyItaly IW8ELN-B 70cm 28.05.2020 12:42 0 days 01:21:18 s DExtra U *.*.223.87
7 ItalyItaly IR7UBP-B 70cm 28.05.2020 12:42 0 days 01:21:18 s DExtra U *.*.214.88
8 ItalyItaly IZ7KYS-B 70cm 28.05.2020 13:16 0 days 01:21:19 s DMRMmdvm U *.*.133.104
iz7kys@gmail.com